Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

Małgorzata Kulik PREMIUM ENGLISH
ul. Aleja Wojska Polskiego 61
05-520 Konstancin Jeziorna
email: office@premium-english.pl
tel.: +48 604 807 903

………………………………., dnia ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)

………………………………………………………………………………………………………..

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.       TAK    |    NIE

 

 

Z poważaniem

……………………………….