O szkole

Szkoła powstała w 2011 roku.  Ofertę kursów językowych kierujemy wyłącznie do branży ubezpieczeń – brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń.  Wraz z klientami od 10 lat analizujemy język ubezpieczeń używany w OWU, korespondencji ubezpieczeniowej, raportach i analizach branżowych.

Uczymy słownictwa ubezpieczeniowego w szerszym kontekście, z uwzględnieniem terminologii medycznej, prawniczej i finansowej.  Przygotowujemy do telekonferencji, prezentacji, wystąpień publicznych i tych w mniejszym gronie prowadzonych po angielsku.

 

 

Korzyści ze szkoleń:

  • Pewność siebie w rozmowach, negocjacjach i prezentacjach prowadzonych po angielsku
  • Realne zwiększenie płynności wypowiedzi, eliminacja ‘polskiego angielskiego’. Pożegnanie ze szkolnym angielskim!
  • Zwiększenie szans na awans lub pracę w wybranym obszarze ubezpieczeń, wymagającego dobrej znajomości języka branżowego
  • Umiejętność czytania i właściwej interpretacji języka prawniczego stosowanego w ubezpieczeniach
  • Oswojenie żargonu korporacyjnego, stosowanego w komunikacji wewnętrznej zakładów ubezpieczeń i firm brokerskich