Oferta

Oferujemy kursy szyte na miarę, według potrzeb klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Zakres merytoryczny kursu uzgadniamy z klientem. Nasze zajęcia możemy również prowadzić za pomocą komunikatora – obecnie oferujemy kursy online przez Skype, Zoom lub Teams.

Obecnie oferujemy kursy stacjonarne w siedzibie Klienta, a także dostęp do szkolenia On-Line:

Angielski w Ubezpieczeniach

Najbardziej uniwersalny i przekrojowy zakres zagadnień ubezpieczeniowych i językowych. Omawiamy językowe aspekty całego cyklu ubezpieczeń, od zapytania ofertowego do likwidacji szkody. Słownictwo ubezpieczeniowe do zastosowania we wszystkich liniach biznesowych, likwidacji szkód, pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Angielski w Ubezpieczeniach OC

Skupiamy się najbardziej na słownictwie i problematyce typowej dla ubezpieczeń OC. Analizujemy wybrane fragmenty OWU po angielsku, omawiamy typowe i mniej typowe roszczenia z polis OC na podstawie dostępnych treści internetowych i własnych materiałów.

Angielski w Ubezpieczeniach na Życie i Employee Benefits

Zagłębiamy się w językowe pułapki i prawniczy język specjalistycznych umów ubezpieczeniowych. Dodajemy słownictwo związane z zarządzaniem korporacyjnym, biznesem i przestępczością cybernetyczną. Oswajamy trudny, specjalistyczny język typowy dla skomplikowanych produktów ubezpieczeniowych.

Angielski w Ubezpieczeniach specjalistyczny (D&O, Cyber risks, BI)

Do języka ubezpieczeń na życie dorzucamy wybrane aspekty słownictwa medycznego i HR. Rozmawiamy o nowościach na rynku Employee Benefits i o dostępnych ubezpieczeniach na życie, zarówno tych najbardziej typowych, jak i innowacyjnych.

Czy potrzebujesz więcej informacji?